Ooppera

“Rakennetaan kaupunki!” -projekti tutustuttaa lapset arkkitehtuuriin perinteisestä poikkeavalla tavalla, oopperaesityksen kautta. Poikkitaiteellista kokonaisuutta tukevat työpaja, näyttely ja tehtävämateriaalipaketti käsiohjelman muodossa. Projektin keskeisenä ajatuksena on arkkitehtuurin, klassisen musiikkin ja esitystaiteen yhdistäminen osallistavaksi, kaikkilla aisteilla koettavaksi elämykseksi.

Photo by Vertti Teräsvuori

2011-12. Helsinki, Kaisaniemen ala-asteen koulun

2012-13. Seinäjoki, Marttilan koulu Alakylän koulu

2012-14. Jyväskylä, Onerva Mäen koulu

2014-15. Uusi ooppera

Lastenoopperan Wir Bauen eine Stadt on alunperin säveltänyt saksalainen Paul Hindemith vuonna 1930. Se on tarkoitettu lasten itse esitettäväksi sekä eri opetustilanteisiin sovitettavaksi, ja sopii sen takia erinomaisesti toistuvaan toteuttamiseen eri paikkakunnissa. Hindemithin tarina jättää tilaa esiintyville lapsille luoda itse kehystarinaa ja dialogeja oopperaan.

HELSINKI 2011-12

Ensimmäisenä isona projektina Rakennetaan kaupunki! sai ensi-iltansa maaliskuussa 2012 Helsingissä. Oopperan esiintyjät, lavastajat ja puvustajat olivat Kaisaniemen ala-asteen koulu  4C. luokkalaisia. Produktiota toteutettiin yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon kanssa ja se oli osa Helsinki World Design Capital-vuoden ohjelmistoa. Esitysten lisäksi projektiin liittyi arkkitehtuurikasvatuksellisia työpajoja ja opetusmateriaalia. Museon tilat toimivat myös oopperaprojektin näyttelytilana silloin, kun esitykset eivät olleet käynnissä. Mm. videot Raedon pitämistä kansainvälisist “Musiikkitalo”-työpajoista olivat osa Rakennetaan kaupunki! -näyttelyä. “Musiikkitalo”-työpajoissa lapset ja nuoret ympäri maailmaa tekevät rakennuksen musiikille, musiikin avulla.

Helsingin projektiin osallistuvia henkilöitä olivat Nordinin, Rombachin ja Raedon lisäksi taidekasvattaja Eeva Astala, joka vastasi opetusmateriaalin tuottamisesta sekä työpajojen vetämisestä, visuaalisesta ilmeestä vastaava graafinen suunnittelija Tuomas Kortteinen ja tulevaisuuden instrumentin osaksi oopperaa suunnittellut arkkitehti Tuomas Toivonen.

Lapsiyleisön näkökulmasta Rakennetaan kaupunki! käsittelee arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen sekä musiikkikasvatuksen kysymyksiä. Ooppera ja siihen liittyvä ohjattu työpaja vastaavat kansallisen opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin.

Työpajassa oppilasta kannustetaan pohtimaan oman suhteensa elinympäristöönsä, ilmaisemaan mielipiteitään, ja keksimään tulevaisuutta yhdessä. Toisaalta katsotaan myös historiaan ja tutustutaan oopperan taiteenlajina.

Apurahoista kiitämme Taiteen keskustoimikuntaaSuomen kulttuurirahastoaSuomen Arkkitehtiliitto SAFAaUudenmaan rahastoa sekä World Design Capital Helsinki 2012-hanketta. Yhteistyössä lisäksi What is A? ja Arkkitehtuurimuseo.

SEINÄJOKI 2012-13

Lukuvuodella 2012/13 “Rakennetaan kaupunki!” toteutetaan seinäjokelaisten koululaisten voimin tiiviissä yhteistyössä Marttilan (4A) ja Alakylän (6) koulujen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa, jonka Kivinavetassa pidetään esityksiä, paikallisten asiantuntijoiden ohjaamia työpajoja ja produktioon liittyvää näyttelyä 18.4.-12.5.2013.

Rahoittajana ovat Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto sekä Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimi ja E-P:n maakuntamuseo.

Rakennetaan kaupunki –ooppera sijoittuu Seinäjoelle vuoteen 2063. Musiikki on Paul Hindemithin säveltämä, libreton on kirjoittanut Robert Seitz ja kääntänyt Anna Rombach, joka myös tuottaa tämän projektin. Lisäksi librettoa täydentävät Marttilan koulun ja ohjaaja Jorge Raedon muokkaamat näytöksen kohtaukset. Oopperan lavastuksen tekee Alakylän koulun opettaja Henna Kankaan kuudennen luokan oppilaat. Oopperan musiikin laulavat Marttilan koulun musiikkiluokan neljäsluokkalaiset opettaja Marjo Piirron johdolla.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo osallistuu projektin ja työpajojen järjestelyihin. Arkkitehtuurityöpajoissa rakennetaan Seinäjoen tulevaisuuden kaupunkia. Esitykset ja työpajat ovat suunnattu lähinnä peruskoulun kolmas-neljäs- sekä kuudesluokkalaisille. Työpajojen opetustavoitteellisesta suunnittelusta vastaa amanuenssi-museolehtori Kirsi Hänninen ja työpajoja ohjaavat arkkitehti Helena Teräväinen ja Kirsi Hänninen.

Sunnuntain 28.4. oopperaesitykset avoinna yleisölle pääsylippumaksua vastaan.

Lisätietoja: amanuenssi-museolehtori Kirsi Hänninen, p.  040 – 741 3910.

Tulossa:

JYVÄSKYLÄ 2013-14

Haukkaranna (kuulovammaisten) ja Jyävskylän näkövammaisten koulut yhdistyivät vuoden 2013 alussa oppimis- ja ohjauskeskus Onervaksi / Onervamäen kouluksi.
Rk!:n, Onervamäen koulun  ja Alvar Aalto Museon  ainutlaatuisen yhteistyöprojektin tavoite on kokonaisuus, jossa Onervamäen koulun oppilaat työskentelevät yhden lukuvuoden aikana eri taidealoja edustavien ammattilaisten ohjauksessa tulevasta uudesta koulurakennuksesta kertovan multimediaoopperan valmistamiseksi.


Riikka Talvitie säveltää uutta lasten esitettäväksi tarkoitettua oopperaa.


OPETUKSEN TAVOITTET

Rakennetaan kaupunki! ooppera ja siihen liityvät työpajat kytkeytyvät kansallisen opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin vahvasti musiikin, kuvataiteen ja aihekokonaisuuden “Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” kannalta.

Oppijan näkökulmasta niissä käsitellään muun muassa arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen sekä musiikkikasvatuksen kysymyksiä.

Produktiossa on eri osioita, jotka osallistavat lapsia ja nuoria eri tavoin.
1/ Oopperan toteuttaminen ja tuottaminen yhteistyössä koulujen oppilaiden ja opettajien kanssa.
Oppilaat sekä rakentavat oopperan sisältöä ja esiintyvät siinä että toteuttavat myös lavastuksen ja puvustuksen.

2/ Oopperaesitykset
Muut koululuokat pääsevät katsomaan esityksiä sekä näyttelyä ja osallistumaan työpajaan. Yleisönä kunkin esityksessä on noin 50 koululaista.

3/ Arkkitehtuurityöpajat
Esitysten yhteydessä järjestetään työpajoja.

4/ Näyttely
Esitys- ja työpajatiloihin rakennetaan projektiin liittyvää näyttelyä, jossa esitellään mm. projektin syntyprosessia (valokuvat, videot, materiaalit, kertomukset ym), ohjaajan ”Mitä on arkkitehtuuri?” – videoita ja työpajoihin osallistuneiden lasten tuotoksia.

Oppilas oppii muun muassa:

-havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
-tuntemaan oman suomalaista rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä ja arkkitehtuuria
-arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta.

-kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti musiikkia
-ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta toimimaan vastuullisesti musiikin kuuntelijana.

-kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien, prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten, valintojen tekoa ja niiden perustelua.

-edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia-ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Leave a Comment

Anna palautetta